Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2015 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2015 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

Pozvána VŠE

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.comAktuality

14.5.2015 10:00

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci INSOLVENCE 2015, která se bude konat 12.6.2015 v Konferenčním centru CITY Praha.
 

6.5.2015 12:45

Vážení čtenáři,

srdečně Vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucké právnické dny, která se uskuteční ve dnech 21. - 22. 5. 2015 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Elektronické přihlášky naleznete na stránkách www.opdny.upol.cz

20.4.2015 21:15, Lukáš Pachl

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k otázce neplatnosti dražby provedené na návrh insolvenčního správce v průběhu insolvenčního řízení, při níž byl zpeněžen majetek, jehož sepis do soupisu majetkové podstaty byl zpochybněn třetí osobou.
   NS ČR – k otázce neplatnosti veřejné dražby dobrovolné


Články ze staršího vydání

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, která přispěje ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to zejména v oblasti společného jmění manželů.
Nezadlužený z manželů by měl být na jejím základě více chráněn.
   
   Rozvodové naschvály, které provázejí komplikované rozpady manželství, totiž přivádějí jednoho z partnerů do nečekaných a zbytečných dluhů. Setkávají se s tím soudci, sociální pracovníci i organizace, které pomáhají lidem v nouzi.

   Úvodem je třeba upozornit všechny uchazeče na to, že vykonání zkoušky v současném systému přidělování věcí nezajistí takový přísun práce, aby bylo možné považovat činnost insolvenčního správce za své hlavní povolání. Perspektivu lze najít ve fungování ve větší kanceláři, což má nespornou výhodu, nejen v zajištění stabilního příjmu, ale i garanci odborného vedení.

20.4.2015 , (red)

   Insolvenční správce advokátní kanceláře Veverka & Partneři (dříve AK Veverka & Marvanová) požaduje po advokátce Haně Marvanové vrácení 3,25 milionu korun, které si nechala vyplatit po odchodu z kanceláře jako svůj podíl. Na majetek její bývalé advokátní kanceláře bylo 17. června 2010 zahájeno insolvenční řízení, následně rozhodnuto o úpadku a prohlášen konkurz.
 

Je-li proti rozhodnutí insolvenčního soudu přípustný opravný prostředek, může jej podat i státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, do incidenčního sporu nebo do moratoria.
   Komentář:

20.4.2015 , (zak)

   Čas omezené odpovědnosti