Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2014 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2014 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.comČlánky ze staršího vydání

15.8.2014

Byznys v České republice se koncentruje v Praze a Brně. Podnikatelé pro sídlo své firmy nejčastěji volí hlavní město. Pražskou adresu má více než 43 procent, tedy 174 500 tuzemských společností, což v přepočtu představuje 14 firem na 100 obyvatel. Celorepublikový průměr, po vyloučení Prahy, která statistiky výrazně zkresluje, činí 2,4 firmy na 100 lidí. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která má ve svých databázích k dispozici informace o všech podnikatelských subjektech v Čechách a na Slovensku.

15.8.2014

Počet bankrotů obchodních společností byl letos nejvyšší, počet osobních bankrotů klesl. V červenci bylo vyhlášeno 1 603 osobních bankrotů, o 18 bankrotů méně než v červnu. Meziročně vykazují osobní bankroty osmiprocentní nárůst. Firemní bankroty v červenci rostly – bylo jich vyhlášeno 133 (o 14 více než v červnu). Naopak živnostníků zbankrotovalo o 32 méně (651). Meziročně však bankrotů fyzických osob podnikatelů rapidně přibylo (o 76 %). Z 651 bankrotů živnostníků jich 568, tj. 87 % mělo formu oddlužení.

15.8.2014

 Po mnohaletém úsilí se konečně dočkáme alespoň kompromisního zákona o státní službě. Zákon o státní službě je důležitá právní norma, která ve všech vyspělých demokraciích zajišťuje silné a nezávislé postavení státních úředníků. Česká republika však stále zůstává jedinou zemí Evropské unie, kde tato norma v praxi nefunguje.
   

15.8.2014

Již rok platí zákon, který výrazně rozšířil a posílil práva obětí. Aktivity Probační a mediační služby ČR (PMS) a nevládních organizací, které poskytují pomoc a poradenství obětem trestných činů, ocenila na nedávné tiskové konferenci ministryně spravedlnosti Helena Válková. Státní i neziskový sektor považuje za přínosný zejména nový zákon o obětech trestných činů, který má za sebou první rok své účinnosti. Nová právní úprava výrazným způsobem rozšířila a posílila práva obětí.
 

15.8.2014

Dlužíme svým možnostem…?!?