Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2014 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2014 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.com


Aktuality

23.1.2015 10:15

Asociace insolvenčních správců o.s. provedla statistické a analytické vyhodnocení způsobu ustanovování insolvenčních správců v insolvenčních řízeních vedených u Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc v období od 16. 6. 2014 do 30. 11. 2014. Vyhodnocení směřovalo k posouzení, zda je dodržen zákonný postup pro ustanovování insolvenčních správců daný ustanovením § 25 insolvenčního zákona.

15.1.2015 10:15

Zveme Vás na konferenci

Purchase Management Forum

19.2.2015 v hotelu Majestic Plaza, Praha 1

Prakticky zaměřené setkání pro specialisty v oblasti nákupu a financí i pro zástupce dodavatelů. Poznejte nové trendy a získejte inspiraci pro svou praxi!

Co nabízí Purchase Management Forum?

9.1.2015 15:15

Pozvánka na konferenci Právní rozpravy 13.-17. dubna 2015

 Články ze staršího vydání

21.10.2014

»str. 2 O insolvencích hovoříme  s prof. Evou Kislingerovou z VŠE v Praze
 
»str. 5 Naše ekonomika oživuje,   ale srpnové výsledky průmyslu zklamaly...
 
»str. 16 Zločinecké struktury nejdou  zničit tím, že uděláte nějaké  rychlé legislativní opatření
 
»str. 24 Jde o to, aby politici nezasahovali do běžných záležitostí chodů úřadů

21.10.2014

Začátkem října Senát podpořil v prvním čtení návrh senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Změna se týká uzákonění místní příslušnosti exekutorů, kteří mají zatím celostátní působnost. 
 

21.10.2014

Jde o to, aby politici nezasahovali do běžných záležitostí chodů úřadů.  Nový impulzem protikorupčním reformám v České republice je devět protikorupčních zákonů, které navrhla Rekonstrukce státu. Stojí za ní dvacet renomovaných protikorupčních organizací v čele s Transparency International, Ekologickým právním servisem a Oživením.

21.10.2014

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje jednak problematice snížení zákonem stanovené výše splátky při oddlužení plněním splátkového kalendáře a rovněž otázce možností snížení odměny insolvenčního správce.
 
   NS ČR – k otázce snížení zákonem stanovené výše splátky a snížení odměny insolvenčního správce
 
   1. Ke snížení splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře.

21.10.2014

Na dotaz odpovídá místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jolana Maršíková
 
   Jak je to se souhlasem věřitele, který má za dlužníkem navrhujícím oddlužení pohledávku z podnikání?