Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2014 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2014 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.comČlánky ze staršího vydání

1.5.2014

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila ústavní novelu o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Úřad by měl podle předlohy prověřovat nakládání s veřejnými penězi, s penězi z veřejných rozpočtů a také s majetkem firem, v nichž má majetkovou účast stát, kraje nebo obce. Normu by měl nyní posoudit Senát.
   Poslanci upravili poslaneckou ústavní novelu podle doporučení kontrolního výboru, s nímž souhlasil i prezident NKÚ Miloslav Kala. Pro hlasovalo 125 ze 136 přítomných zákonodárců, proti jich bylo sedm.

1.5.2014

Poslanci v minulých dnech projednávali zprávu vlády o vývoji stavu nezaměstnanosti v ČR. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání dosáhl 600 tisíc. „Problematika nezaměstnanosti je zásadním problémem, i přesto, že došlo k některým mírným zlepšením. Uvědomujeme si důležitost jejího řešení, a proto byl jako rychlá pomoc v dubnu 2014 vyhlášen nový program pro poskytování dotací - Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.

1.5.2014

IT je jedna z mála oblastí podnikání v České republice, na kterou recese nedopadla v plné síle. Těží zejména ze širokých možností uplatnění IT služeb v podnikání i státní správě. Skupině 62 hodnocených společností v letech v letech 2010 až 2012 vzrostly tržby o 13 % na 84,1 miliardy korun a zisk o 9,2 % na 6 miliard korun. Informace vyplývají z analytické studie IT služby, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

1.5.2014

Podle nedávno zveřejněného šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) pouze 28 % obyvatel České republiky využilo loni ke komunikaci s veřejnou správou internet. V naprosté většině těchto případů lidé jen hledali na stránkách úřadů informace. Dostupné formuláře on-line podalo pouze 7 % jednotlivců. Ministerstvo vnitra chce toto číslo změnit. Lidé by do konce roku 2020 měli mít možnost řešit 85 % komunikace se státní sférou elektronicky.

1.5.2014

Ve vrcholových orgánech více než dvou třetin obchodních společností stále nefigurují žádné ženy. Jen v necelé pětině obchodních společností je vedení smíšené, čistě dámské obsazení má jen 14 % firem, zjistili analytici společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Ženy dominují v oborech jako vzdělávání a zdravotní a sociální péče, častěji než muži také vedou firmy věnující se profesní, vědecké a technické činnosti.