Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2015 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2015 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

Pozvána VŠE

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.com

Aktuality

20.4.2015 21:15, Lukáš Pachl

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k otázce neplatnosti dražby provedené na návrh insolvenčního správce v průběhu insolvenčního řízení, při níž byl zpeněžen majetek, jehož sepis do soupisu majetkové podstaty byl zpochybněn třetí osobou.
   NS ČR – k otázce neplatnosti veřejné dražby dobrovolné

31.3.2015 10:30

Stabilní daňové prostředí v ČR?

Zveme Vás na konferenci SME Forum 2015, která se bude konat 26.5.2015 v Praze.

25.3.2015 20:45

Insolvenční poradna
 
Na dotaz odpovídá předseda Rady expertů Asociace insolvenčnch správců JUDr. Michal Žižlavský
 
Co to jsou testy insolvence? Mohou si společníci a členové orgánů obchodní společnosti rozdělit zisk bez provedení testu insolvence, když jim to schválí valná hromada? 
 


Články ze staršího vydání

23.1.2015

Asociace insolvenčních správců o.s. provedla statistické a analytické vyhodnocení způsobu ustanovování insolvenčních správců v insolvenčních řízeních vedených u Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc v období od 16. 6. 2014 do 30. 11. 2014. Vyhodnocení směřovalo k posouzení, zda je dodržen zákonný postup pro ustanovování insolvenčních správců daný ustanovením § 25 insolvenčního zákona.

1.1.2015

Poslanci schválili novelu, která má   zjednodušit zadávání  veřejných zakázek.  Poslanecká sněmovna na své minulé schůzi schválila novelu zákona o veřejných zakázkách, která má zjednodušit jejich zadávání. Mimo jiné má usnadnit hodnocení tendrů podle více kritérií a nesoustředit se pouze na nabízenou cenu.
 

1.1.2015

Návrh zvýšit dozor nad exekutory neprošel. Může úředníky nahradit exekuční ombudsman? Na své prosincové schůzi poslanci jednali o návrhu předsedy Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jeronýma Tejce přesunout 35 miliónů korun ze státního rozpočtu na platy nových vyšších soudních úředníků.

1.1.2015

Harvardský průmyslový holdingu, a.s. a legalizace výnosů z trestné činnosti (3)  Pane profesore, navazuji na náš minulý rozhovor KN 12/2014, který se týkal největšího podvodu v České republice, v rámci kterého dnes odsouzení a uprchlí Viktor Kožený a Boris Vostrý poškodili více jak 240 000 akcionářů HPH. 
Můžete obecně popsat fáze procesu legalizace výnosů z trestné činnosti s příkladem na vyvedený majetek z Harvardskéhp průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci?
  

1.1.2015

Recyklovat, recyklovat, recyklovat…