Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2015 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2015 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

Pozvána VŠE

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.comAktuality

12.8.2015 13:30
 

AKCE NA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ DO INTERNETOVÉ APLIKACE - BURZA SPRÁVCŮ!! Více na www.burzaspravcu.cz

12.8.2015 12:30

Vážení čtenáři,

zveme Vás na již tradiční golfový turnaj pořádaný společností CODEXIS. Přijďte si zahrát nebo se jen podívat a podpořit golfové hráče!

Více na www.codexisgolf.cz

14.5.2015 10:00

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci INSOLVENCE 2015, která se bude konat 12.6.2015 v Konferenčním centru CITY Praha.
 


Články ze staršího vydání

   Zdravím všechny příznivce insolvencí a exekucí. Rozhodl jsem se Vás, čtenáře, oblažovat pravidelně či nepravidelně postřehy z našeho právního světa.

20.5.2015 , (pami)

Letošní ročník konference s názvem COFOLA 2015, což je konference se zaměřením na odbornou vědeckou a publikační činnost mladých právních vědců, se konal v jihomoravské Lednici ve dnech 16. – 18.4.2015.

20.5.2015 , (red)

   Šedé zóny a selhání v insolvenění praxi byl podtitul mezinárodní vědecké konference Insolvence 2015, kterou v prostorách České národní banky uspořádala Vysoká škola ekonomická v Praze.

Pro budoucí výkon povolání insolvenčního správce, ale také pro pochopení obecné problematiky insolvenčního řízení, je praxe pro uchazeče důležitým milníkem. Absolvování odborné praxe v délce tří let je mimo jiné také jedním z předpokladů pro připuštění ke zkoušce insolvenčního správce. Ať už se tedy absolvent vysokoškolského právního či ekonomického studijního oboru rozhodne pro jakékoliv odborné zaměření, může předpokládat, že setkání s insolvenčním řízením, jej v dnešní době nemine.

20.5.2015 , (zak)

   O letošních Velikonocích, ve svém poselství Urbi et Orbi, papež František řekl: „Zmrtvýchvstalého Pána dnes prosíme o milost, abychom neupadli do pýchy, která živí násilí a války, ale abychom měli pokornou odvahu k odpuštění a pokoji.“ Opravdu nejsem věřící katolík, ale cítil jsem se nejen touto myšlenkou osloven natolik, že bych rád toto a několik dalších pokračování této rubriky věnoval lidské pýše, kterou sám pokládám za největší chybu, hřích, dluh našemu prostředí, špatnost, prostě zdroj většiny toho negativního, co nám život a lidská civilizace může přinést.