Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2015 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2015 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

Pozvána VŠE

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.comAktuality

16.10.2015 10:45

Zveme Vás na distanční mezinárodní vědeckou konferenci Právní ROZPRAVY 2016! S podtitulem "Teorie, vývoj, praxe práva", která se bude konat 22.- 26. února 2016. Termín přihlášek do 15. února 2016. Více na www.pravnirozpravy.cz nebo pravnirozpravy@econference.cz

16.10.2015 10:45

Zveme Vás na MEZINÁRODNÍ MASARYKOVU KONFERENCI pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Konference se bude konat ve dnech 14.12.2015 - 18.12.2015. Přijímání příhlášek do 7.12.2015. Více na www.masarykovakonference.cz nebo na mmk@econference.cz

12.8.2015 13:30
 

AKCE NA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ DO INTERNETOVÉ APLIKACE - BURZA SPRÁVCŮ!! Více na www.burzaspravcu.cz


Články ze staršího vydání

27.8.2015 , (red)

» 1 Editorial
 
» 2 Rozhovor
Mgr. Michal Franěk
Novela insolvenčního
zákona pomůže před
šikanózními návrhy
 
» 5 Naše téma
Počet exekucí z důchodu
neustále roste, letos
jich bude přes 80 tisíc
 
» 10 Exekuce
Prof. Smejkal: Studie
dopadů teritoriality exekutorů
není vy\povídající...
 
Počet exekucí za první
pololetí roku 2015 klesl
 
» 14 Naše anketa

Navazujeme na kolegu Sigmunda a kolegyni Martínkovou, kteří tyto úvahy ve svých regionech již v Konkursních novinách zveřejnili. Byli jsme požádáni, abychom přispěli do novin i my za náš region - Jihomoravský kraj.

Politici by měli podávat majetková přiznání už při nástupu do funkce. Předávat by je měli do sjednoceného registru, který má vést Ministerstvo spravedlnosti ČR. Počítá s tím novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterou koncem července schválila vláda.
 

Naše čtenářka Danuše M. z Pardubic je od roku 2012 věřitelem v insolvenčním řízení a v této souvislosti nám položila nám několik dotazů, na které jsme odpověděli:
   Je dlužník povinen předat insolvenčnímu správci účetnictví a je správce povinen o předání vyhotovit protokol, případně je správce za nesepsání protokolu nějak postižitelný?